Niittylihaa; luonnonmukaista turvallista luomua

Lehmien vilkkain poikimisaika on keväällä maaliskuusta toukokuuhun. Laidunkausi alkaa toukokuussa jolloin emot vasikoineen laiduntavat Nybyn ja Fiskarsin luonnonniityillä pitkälle syksyyn, aivan lokakuun loppuun. Näin vasikat kasvavat emonsa hoivassa syntymästään laidunkauden loppuun eli puolivuotiaiksi saakka. Emon läheisyys ja pitkä imetysaika sekä vasikoiden luonnonmukainen kasvu on meille tärkeää. Simmental vasikat ovat usein syntyessään nupoja, eikä sarvellisia vasikoita nupouteta toimenpiteen kivuliaisuuden takia.

Nybyn karja laiduntaa luonnonlaitumilla. Emme käytä torjunta-aineita. Luonnonlaitumilla laiduntavan karjan liha on niin kutsuttua niittylihaa. Perinteiset luonnonlaitumet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Ne ovat myös monin tavoin ympäristöystävällisiä ja säästävät vesistöjämme, sillä kasvipeitteisiltä viljelysmailta irtoaa vähemmän fosforia ja typpeä. Lisäksi ne sitovat kasvihuonekaasuja kuten hiilidioksidia.

Luomutuotanto merkitsee ympäristöystävällisyyden lisäksi myös eläinten hyvinvointia. Tarjoamme laumaeläimille lajinmukaiset olosuhteet. Pitkän laidunkauden jälkeen sääolosuhteet Suomessa edellyttävät eläinten siirtymistä talvisuojaan. Tilallamme eläimet asuvat seitsemässä ryhmässä, kahdessa eri pihatossa. Valoisissa pihatoissa eläimet liikkuvat vapaasti. Myös ulkoilu jaloittelutarhoissa on mahdollista. Lehmät saavat halutessaan makoilla pehmeillä joustopedeillä ja sonnit omassa pihatossaan turve-olkipedillä.

Luomutuotannossa eläimet syövät aina luomurehua, joka meillä on laidunkauden päätyttyä oman tilan säilörehua. Nuoret eläimet saavat lisäksi luomutuotettua ohrahernerouhetta. Ruokinnan lisäkkeenä tarjotaan luomutuotantoon sopivaa, kausikohtaisesti joko emolehmä- tai laidunkivennäistä.

Luomukulutus on siis turvallista. Myös kuluttajan riskiä altistua eläinten lääkkeiden jäämille halutaan luomutuotannossa poistaa. Luomutuotannossa lääkinnän varoaika on kaksi kertaa pidempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Varoaika on aika, jolloin lihaa ei eläimen lääkekuurin jälkeen saa myydä.