Naturbeteskött, naturenligt och ekologiskt

Den livligaste kalvningsperioden är på våren från mars till april. Betesgången börjar i maj. Korna med sina kalvar betar på naturbetena i Nyby och i Fiskars ända in i oktober. Kalvarna går tillsammans med moderdjuren tills betesgången utgår. Då är kalvarna ca ett halvt år gamla.

Kalvarnas naturliga och trygga tillväxt, närheten till modern samt diandet under en längre tid är viktigt för oss. Simmental-kalvarna är ofta hornlösa av födsel men de som har horn avhornas inte eftersom ett sådant ingrepp skulle vara smärtsamt.

Nybys djur betar på naturbeten. Vi använder inga bekämpningsmedel. Köttet från djuren kallas också naturbeteskött. De traditionella naturbetena är en förutsättning för naturens mångfald. De är naturvänliga och sparar på våra vattendrag, eftersom det från jordbruksmarker med växttäcke lösgörs mindre fosfor. Samtidigt binds växthusgaser som koldioxid.

Den ekologiska produktionen är miljövänlig och leder även till djurens välbefinnande. Vi erbjuder boskapen artspecifika förhållanden. Efter den långa betesgången förutsätter väderförhållandena att boskapen flyttar in i vinterskydd. På gården bor djuren i sju avdelningar i två lösdriftladugårdar. I de ljusa ladugårdarna får djuren röra sig fritt. Även vistelse utomhus i rasthagarna är möjlig. Korna får fritt, när de så önskar, ligga på de mjuka flex-bäddarna och tjurarna i tjurstallet på djupströbädden bestående av torv och halm.

I ekologisk produktion äter djuren alltid ekologiskt foder, som hos oss efter betesgångens utgång består av gårdens eget ensilage. I tillägg får ungdjuren ekologiskt kross på korn och ärter. Djuren erbjuds även för ekologisk produktion avsedda mineralblandningar allt efter säsong.

Ekologisk konsumtion är trygg. Den ekologiska produktionen minimerar konsumentens risk att utsättas för medicinrester i djuren. I den ekologiska produktionen är karenstiden för djurets köttförsäljning dubbelt så lång som inom konventionell produktion.