Nyby gård

Nyby gård i Karis, Raseborg, är en gammal länsmansgård med anor från 1500-talet. Gården var ett rusthåll som också upprätthöll ett gästgiveri. Gästgiveriet var en känd knutpunkt vid den s.k. Kungsvägen som sträckte sig längs kusten från Åbo till Viborg.

Boskapen och hästarna har traditionellt spelat en central roll på gården.

Gårdens nuvarande inriktning är boskapsuppfödning i form av dikoproduktion. Övergången till ekologisk produktion skedde från och med 2011.