Nyby Gård

Nyby Gård i Karis, Raseborg, är en gammal länsmansgård med anor från 1500-talet. Gården var ett rusthåll som också upprätthöll ett gästgiveri. Gästgiveriet var en känd knutpunkt vid den s.k. Kungsvägen som sträckte sig längs kusten från Åbo till Viborg.

Boskapen och hästarna har traditionellt spelat en central roll på gården.

Gårdens nuvarande inriktning är boskapsuppfödning i form av dikoproduktion. Övergången till ekologisk odling skedde från och med 2011.

Nyby Simmental

De första Simmentalkvigorna  kom till Nyby 2009 och den första avelstjuren Nobell av Gyllebo anlände 2010. Nu finns det drygt 100 moderdjur, 7 avelstjurar samt några tiotal ungdjur på gården. Varje vår föds ca 100 kalvar och därför så gott som fördubblas antalet djur under betessäsongen.