Nyby Gård

Nyby Gård i Karis, Raseborg, är en gammal länsmansgård med anor från 1500-talet. Gården har också fungerat som rusthåll och gästgiverigård. Gästgiveriet var en känd knutpunkt vid den s.k. Kungsvägen som sträckte sig längs kusten från Åbo till Viborg.

Boskapen och hästarna har traditionellt spelat en central roll på gården.

Gårdens nuvarande inriktning är boskapsuppfödning i form av dikoproduktion. Övergången till ekologisk odling skedde från och med 2011.