Nyby Simmental

Simmentalrasen kommer ursprungligen från Schweiz. Rasens första import till Norden skedde 1974 och till Finland 1990. Alltsedan dess har rasens popularitet ökat. Simmental rasen har lätt att anpassa sig och finns i fem världsdelar. Köttet är fiberrikt, mört och fylligt i smaken.

Simmental korna har goda moderegenskaper och lätta kalvningar. Rasen är lätthanterlig och har ett bra temperament.

De första Simmental kvigorna och den första avelstjuren, Nobell av Gyllebo, kom till Nyby 2009. Nu finns det drygt 100 moderdjur 7 avelstjurar samt några tiotal ungdjur pa gården. Varje vår föds ca 100 kalvar och därför fördubblas nästan antalet djur inför betessäsongen.

En stor del av kalvarna säljs vidare för avel och köttproduktion när de avvänjts vid ca. 6 månaders ålder. De övriga blir kvar pa gården för egen köttproduktion och för besättningens förnyelse.

Vi medverkar i Fabas köttboskapskontroll och NASEVA (Systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård).